BAZA DE TRATAMENT

CRITERII DE INTERNARE

Conform Hotărârii Nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă cuprinde îngrijiri de tip acut şi îngrijiri de tip cronic şi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

1. Se internează bolnavi care prezinta Biletul de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate către specialitatea clinică ”Recuperare, Medicină Fizică și balneologie”.

2. Se internează urgențe medicale diagnosticate de medicii specialiști din cadrul unității, care prezintă:

 1. afecțiuni reumatice degenerative (artroze);
 2. reumatisme abarticulare (periartrită scapulo-humerala, coxo-femurală);
 3. afecțiuni reumatice inflamatorii (spondiloartropatii sero-negative, poliartrită reumatoidă);
 4. afecțiuni musculare (miopatii, distrofii musculare);
 5. afecțiuni neurologice (sechele post accident vascular cerebral, mono-pareze/plegii, pară-pareze/plegii, tetra pareze/plegii).
 6. afecțiuni ale coloanei vertebrale (hernie de disc, scolioze, cifoze, torticolis, maladia Schuermann, spondilodiscartroza);

sau care necesită:

 1. recuperare postoperatorie (hernie de disc operată, artroplastii de șold, de genunchi, leziuni musculare, ligamentare, tendinoase);
 2. recuperare posttraumatica (entorse, luxații, fracturi);
 3. recuperare sportivă (rupturi musculare).

pentru care tratamentul nu poate fi monitorizat în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

Factorii de care trebuie să se țină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă sunt:

 • severitatea semnelor şi simptomelor prezentate de pacient;
 • predictibilitatea medicală a unei evoluții negative, nedorite a pacientului;
 • nevoia pentru şi disponibilitatea analizelor/investigațiilor diagnostice;
 • epuizarea resurselor diagnostice şi terapeutice în celelalte domenii de asistență medicală.

Pacienții care prezintă un bilet de internare pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de afecțiune şi de gravitatea semnelor şi simptomelor prezentate şi de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate.

BAZA DE TRATAMENT CORPORE SANO

Specializare și competențe: Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie