INFORMAȚII PUBLICE

CARIERE

În vederea angajării pentru postul de Medic Specialist/Primar
sunt necesare următoarele documente:

  • Cerere în care se menționează postul pentru care se dorește angajarea
  • Curriculum Vitae
  • Copia diplomei de licență și certificatul de specialist sau medic primar
  • Copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pentru anul în curs
  • Copii ale documentelor care atestă vechimea și experiența profesională
  • Cazierul judiciar/Declarație pe proprie răspundere privind antecedentele penale
  • Adeverință medicală emisă de medicul de familie care să ateste că solicitantul este apt de muncă
  • Copia actului de identitate în termen de valabilitate
  • Copia asigurării de malpraxis

Înscrierea în vederea selecției se face la sediul unității.