INFORMAȚII PUBLICE

CARIERE

În vederea angajării pentru postul de Medic Specialist/Primar
sunt necesare următoarele documente:

 • Cerere în care se menționează postul pentru care se dorește angajarea
 • Curriculum Vitae
 • Copia diplomei de licență și certificatul de specialist sau medic primar
 • Copie a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pentru anul în curs
 • Copii ale documentelor care atestă vechimea și experiența profesională
 • Cazierul judiciar/Declarație pe proprie răspundere privind antecedentele penale
 • Adeverință medicală emisă de medicul de familie care să ateste că solicitantul este apt de muncă
 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate
 • Copia asigurării de malpraxis

Înscrierea în vederea selecției se face la sediul unității.

În vederea angajării pentru postul de Asistenți Medicali
sunt necesare următoarele documente:

 • Cerere în care se menționează postul pentru care se dorește angajarea
 • Curriculum Vitae
 • Copia diplomei de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • Avizul de libera practică emis de O.A.M.G.M.A.M.R.
 • Copii ale documentelor care atestă vechimea și experiență în muncă și specialitate
 • Cazierul judiciar/Declarație pe proprie răspundere privind antecedentele penale
 • Adeverință medicală emisă de medicul de familie care să ateste că solicitantul este apt de muncă
 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate
 • Copia asigurării de malpraxis

Înscrierea în vederea selecției se face la sediul unității.

Congresul Național 2019
Societatea Română de Microbiologie