INFORMAȚII PUBLICE

Educație sanitară si prevenție

Informatii – Coronavirus (Covid-19)
Informatii – Vaccin Coronavirus (Covid-19)
Informatii – Despre Antibiotice
Informatii – Generale igienă în spitale
Promovarea sănatatii și educație pentru sănătate