INFORMAȚII PUBLICE

Regulament intern pacienți

În calitate de furnizori de servicii medicale, dorim sa aveti o sedere placuta în unitatea sanitara, asigurându-va ca ne vom stradui ca toate serviciile oferite sa fie la nivelul cerintelor dumneavoastra.

Regulamentul intern si normele de comportament prezentate in prezentul regulament intern au la baza prevederile Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si a Normelor Metodologice din 15.12.2016 si au rolul de a stabili conditii civilizate si conform normelor legale pentru pacienti.

Prezentul regulament are ca obiectiv stabilirea conditiilor de sedere a pacientilor în incinta complexului si se aplica tuturor pacientilor, care îl accepta prin însusi faptul cazarii lor în unitate si trebuie sa i se conformeze fara limite sau rezerve.

Pentru a intelege necesitatea stabilirii unor norme trebuie sa va aducem la cunostinta faptul ca societatea noastra, este o unitate sanitara, autorizata de catre Ministerul Sanatatii, acreditata ciclul I de catre ANMCS, si clasificata de catre Ministerul Turismului ca unitate de 4 stele.

Pentru a putea respecta conditiile impuse de catre Ministerul Sanatatii, si pentru a va face internarea cat mai placuta, in asa fel incat sa reveniti la noi cu placere de nenumarate ori, va rugam sa respectati cu strictete urmatoarele reguli de ordine interioara.

TIPURI DE AFECTIUNI TRATATE IN CADRUL COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE

 • afecțiuni reumatice degenerative (artroze);
 • reumatisme abarticulare (periartrită scapulo-humerala, coxo-femurală);
 • afecțiuni reumatice inflamatorii (spondiloartropatii sero-negative, poliartrită reumatoidă);
 • afecțiuni musculare (miopatii, distrofii musculare);
 • afecțiuni neurologice (sechele post accident vascular cerebral, mono-pareze/plegii, pară-pareze/plegii, tetra pareze/plegii).
 • afecțiuni ale coloanei vertebrale (hernie de disc, scolioze, cifoze, torticolis, maladia Schuermann, spondilodiscartroza);
 • recuperare postoperatorie (hernie de disc operată, artroplastii de șold, de genunchi, leziuni musculare, ligamentare, tendinoase);
 • recuperare posttraumatica (entorse, luxații, fracturi);
 • recuperare sportivă (rupturi musculare).

INDICATII TERAPEUTICE

In cadrul unitătii sanitare puteți beneficia de tratamente specifice balneare și fizical-kinetice:

 • Electroterapie (curent galvanic și baie galvanică, curenți de joasă frecvență, curenți de medie frecvență, curenți de înaltă frecvență, ultrasunet, magnetoterapie, laserterapie);
 • Drenaj limfatic;
 • Termoterapie (împachetări cu parafină, cu nămol sapropelic extras din Lacul Techirghiol;
 • Hidrotermoterapia (baie cu apă sărată, baie cu plante, baie cu nămol, hidromasaj, duș subacval)
 • Masaj terapeutic, de relaxare, regional sau general, simplu sau cu nămol sapropelic
 • Kinetoterapie (individuală și de grup)
 • Hidrokinetoterapie (în bazin cu apă sărată din lacul Techirghiol).

CONTRAINDICATII

Tratamentul balnear realizat în cadrul Complexului Balnear și de Recuperare C.A.A. actionează direct asupra organismului influențându-i reactivitatea și capacitatea adaptativă. Răspunsurile rezultate în urma tratamentului sunt strict individualizate, în funcție de tipul, stadiul și forma bolii, de afecțiunile asociate, de rezervele funcționale, de vârstă și mediul de provenientă al pacientului. Un tratament intempestiv poate aduce prejudicii atât pacientului cât și unitătii sanitare.

Pentru a se evita aceste situații neplăcute recomandăm cunoașterea contraindicațiilor pentru fiecare grup de patologie, respectiv:

 • Tumorile maligne;
 • Bolile acute;
 • Boli cronice în perioada de acutizare;
 • Bolile infectocontagioase;
 • Bolile venerice;
 • Boli grave ale sângelui;
 • Toxicomaniile, narcomaniile și alcoolismul cronic cu tulburări neuro-psihice;
 • Stările cașectice, indiferent de cauza bolii;
 • Stări hemoragice repetate;
 • Sarcină normală și sarcinile patologice în orice lună, mame în perioada de alăptare;
 • Psihopatiile și epilepsia;
 • Parazitoze.

În unitatea nostră asistența medicală spitalicească se acordă în regim de spitalizare continuă, cuprinde îngrijiri de tip acut și cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

1. Se internează bolnavi care prezinta Biletul de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate către specialitatea clinică ”Recuperare, Medicină Fizică și balneologie”.

2. Se internează bolnavii cu afecțiuni diagnosticate de medicii specialiști din cadrul unității, care prezintă:

 1. afecțiuni reumatice degenerative (artroze);
 2. reumatisme abarticulare (periartrită scapulo-humerala, coxo-femurală);
 3. afecțiuni reumatice inflamatorii (spondiloartropatii sero-negative, poliartrită reumatoidă);
 4. afecțiuni musculare (miopatii, distrofii musculare);
 5. afecțiuni neurologice (sechele post accident vascular cerebral, mono-pareze/plegii, pară-pareze/plegii, tetra pareze/plegii).
 6. afecțiuni ale coloanei vertebrale (hernie de disc, scolioze, cifoze, torticolis, maladia Schuermann, spondilodiscartroza);

sau care necesită:

 1. recuperare postoperatorie (hernie de disc operată, artroplastii de șold, de genunchi, leziuni musculare, ligamentare, tendinoase);
 2. recuperare posttraumatica (entorse, luxații, fracturi);
 3. recuperare sportivă (rupturi musculare)

pentru care tratamentul nu poate fi monitorizat în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

ECHIPA

Complex Balnear si de Recuperare CAA este condus de Manager, care are in subordine Comitetul Director format din Director Medical, Director Ingrijiri, Director Economic si Director Administrativ.

Serviciile medicale sunt acordate de o echipa medicala formata din medic primar recuperare medicina fizica si balneologie, medic specialist recuperare medicina fizica si balneologie, asistenti medicali generalisti, asistenti medicali BFT, BFKT si recuperare, fiziokinetoterapeuti, baiesi si namolari.

CONDITII FINANCIARE

Conform Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale de balneologie, medicină, recuperare si balneologie, acordate în sanatorii balneare, durata de spitalizare este intre 14 – 21 zile/an/asigurat acordate intr-un singur episod care cuprinde minim 4 proceduri/zi pentru minim 5 zile /saptamana.

Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asigurați. Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile.

Tariful pe zi de spitalizare se negociază şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal, respectiv 129 lei/zi diminuat cu contributia personala a asiguratului respectiv 45.15 lei/zi .

Contribuția personală a asiguraților pentru asistență balneară în sanatorii balneare reprezintă 35% din tariful/zi de spitalizare negociat, tarif care nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare, respectiv 129 lei/zi.

Asigurații suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora.

DREPTURILE PACIENTULUI

Pacientul are dreptul:

 • la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care unitatea sanitara dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi material;
 • are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare;
 • are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala;
 • de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
 • de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
 • de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;
 • de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;
 • de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta;
 • de a fi informat intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba engleza, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare;
 • de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului;
 • la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare;
 • sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii;
 • sa participle in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica caz in care trebuie sa-si dea consimtamantul obligatoriu;
 • sa nu fie fotografiat sau filmat fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale;
 • are acces neîngrădit la datele medicale personale.

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale.

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

REGULILE SI OBICEIURILE PE CARE PACIENTUL TREBUIE SA LE RESPECTE IN CADRUL COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA

1. REGULI REFERITOARE LA PROGRAMAREA INTERNARII:

Pentru a beneficia de serviciile oferite de unitatea noastra, este necesara programarea sejurului dumneavoastra, prin contactarea telefonica a personalului de la receptia unitatii care va proceda la:

 • preluarea cererii de rezervare
 • verificarea disponibilitatilor de cazare
 • acceptarea/neacceptarea rezervarii
 • reprogramarea daca este cazul
 • inregistrarea informatiilor de rezervare (data sosirii, durata sejur, numar si tip camera, numar persoane, nume si prenume persoane, date de contact)
 • confirmarea rezervarii
 • intocmirea facturii proforme pentru achitarea avansului si a formularului de rezervare
 • informarea referitoare la documentele cu care sunt obligati sa se prezinte la internare.

2. REGULI REFERITOARE LA CAZARE

In unitatea sanitara, cazarea se face la receptie in baza urmatoarelor documente:

a) In cazul persoanelor asigurate:

 • trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist catre servicii medicale de recuperare medicala balneara;
 • cardul de sanatate emis de catre Casa de Sanatate Judetean, sau adeverinta emisa de catre Casa de Sanatate Judetean pentru persoanele care nu detin card de sanatate;
 • copie carte de identitate.

b) in cazul persoanelor neasigurate si a insotitorilor se va prezenta copie carte de identitate/pasaport.
Inainte de internare/cazare, pacientii sunt obligati sa completeze Fisa de anuntare a Sosirii si Plecarii si consimtamantul scris pentru prelucrarea si procesarea datelor cu caracter personal.

Dupa completarea documentelor pacientul este informat cu privire la caile de acces in camera, sala de mese, cabinetul de consultatii, baza de tratament si este indrumat in camera unde va astepta sa fie contactat telefonic pentru prezentarea la cabinetul de consultatii.

Achitarea sumelor aferente cazarii se poate face la receptie în momentul sosirii, in timpul sau la sfarsitul internarii/cazarii.
Din momentul preluarii cardului de acces, pacientul raspunde pentru camera rezervata.

3. REGULI REFERITOARE LA EFECTUAREA CONSULTULUI MEDICAL SI A PROCEDURILOR MEDICALE RECOMANDATE DE CATRE MEDICUL SPECIALIST

Dupa efectuarea consultului medical si prescrierea procedurilor ce urmeaza a le efectua pacientul preia Fisa de Tratament de la medic si se va prezenta la registratura medicala pentru programarea procedurilor inscrise in Fisa .

Pacientul va respecta cu strictete ora programarii la cabinetul medical si orele programate pentru efectuarea procedurilor medicale, inscrise in fisa de tratament, pentru a nu perturba programarile celorlati pacienti.

Pacientii vor prezenta fisa de tratament asistentului BFT inainte de efectuarea fiecarei proceduri.

Pacientilor nu le este permisa efectuarea altor proceduri de tratament in afara celor recomandate de medicul unitatii noastre.

Pacientul este obligat sa se prezinte la sala de tratament pentru controlul tensiunii arteriale, care va fi inscrisa in fisa de tratament, de catre asistentul generalist, fisa pe care pacientul o va prezenta asistentului medical BFT care efectueaza procedura medicala.

Pacientii nu se vor prezenta la efectuarea procedurilor cu telefoane mobile, deoarece, exista riscul defectarii aparaturii medicale din cauza interferentelor cu curentul continuu.

Pacientii sunt obligati sa respecte indicatiile asistentului BFT.

Pacientii sunt obligati sa poarte o tinuta decenta si corespunzatoare fiecarei proceduri medicale.

Pentru efectuarea procedurilor medicale, pacientii vor utiliza prosoapele existente in cabinetele medicale si nu prosoapele albe din camera.

In cazul care pacientii au probleme de sanatate acestia sunt obligati:

 • sa se prezinte la sala de tratament sau sa sune la numarul de telefon 102
 • sau sa anunte receptia la numarul de telefon 101.

Va informam ca unitatea noastra are asigurat serviciul de garda pe timpul noptii.

4. REGULI REFERITOARE LA PERIOADA INTERNARII

Accesul la Wi- Fi este gratuit, nelimitat fara a se utiliza parola de acces.

Va rugam sa anuntati Receptia hoteliera la numarul de telefon 101 daca doriti sa fiti apelat la ora fixa pentru trezire sau in alt scop.

Curatenia si aranjarea camerei se face zilnic. In cazul in care nu doriti sa fiti deranjati utilizati avertizoarele “nu deranjati” prin aplicarea acestora pe exteriorul usii de acces in camera.

Telefonul de care dispuneti in camera poate fi utilizat doar pentru apelurile din cadrul spitalului.

Utilizarea consumatorilor electrici din camera ( mai putin lumina de pe hol si frigiderul) se face numai prin introducerea cardului in economizorul instalat langa usa de intrare.

Va rugam sa respectati indicatoarele de avertizare: “podea umeda”; “acces interzis”.

Va informam ca unitatea beneficiaza de sistem de supraveghere si monitorizare video si de paza in cursul noptii si sambata si duminica atat in interior cat si in perimetrul exterior.

Pentru utilizarea seifului din camera urmati instructiunile de mai jos:

 • Inchideti usa si apasati butonul “RESET”
 • Introduceti codul dumneavoastra format din patru cifre;
 • Apasati butonul “LOCK”
 • Deschideti usa folosind codul dumneavoastra.

Instrucţiuni referitoare la modul de exploatare a instalaţiei de încălzire din cameră

Toate radiatoarele sunt dotate cu robineţi termostataţi; capetele acestora permit reglarea temperaturii din încăperi la nivelul dorit, cu menţinerea ei la valoarea respectivă.

Gradaţiile capetelor termostatice corespund temperaturilor din diagrama de mai jos:

În momentul în care temperatura din cameră a ajuns la valoarea aleasă, radiatorul se închide, devenind în timp rece. Acest lucru nu trebuie să îngrijoreze, deoarece robinetul se va deschide automat, lăsȃnd să treacă atȃt agent termic cȃt este necesar pentru a menţine temperatura ambientală la valoarea stabilită de dumneavoastra.

Este bine ca să evitati acoperirea capetelor termostatice cu draperia, pentru ca acestea să perceapă corect temperatura camerei. În cazul în care observaţi că radiatorul se încălzeste neuniform (este rece în partea de jos, în apropierea robinetului de retur) şi simţiţi un disconfort termic, vă rugăm să anunţaţi la recepţie, pentru a se lua măsurile necesare.

Orientarea in unitatea sanitara:

Pentru a ajunge la cabinetele medicale si in camera utilizati cele doua ascensoare sau scarile de acces, cu mentiunea ca:

 • ascensorul din holul principal functioneaza pana la la etajul V iar cel din casa scarii principale functioneaza pana la etajul IV
 • scara principala urca pana la etajul IV iar scara de serviciu pana la etajul V.

La parter se afla:

 • receptia hoteliera;
 • restaurantul si barul
 • bucataria
 • birourile administrative
 • doua grupuri sanitare.

La demisol se afla:

 • bazinul terapeutic
 • sala de Kinetoterapie (gimnastica medicala)
 • cabinete medicale pentru procedurile de bai de namol, impachetari de namol, masaj cu namol.
 • in zona piscinei exista doua vestiare dotate cu cabina dus si grup sanitar

La etajul I se afla:

 • cabinete consultatii medici;
 • sala de tratament asistent generalist;
 • cabinet medicale pentru procedurile medicale: magnetoterapie,electroterapie; bai galvanice; bai plante, dus subacval, ultrascurte, curapuls, TECAR, elongatii, acupunctura, masaj, aerosoli, reflexoterapie, impachetari parafina, drenaj limfatic
 • doua grupuri sanitare.

La etajul II se afla camerele de cazare nr. 201 – 219
La etajul III se afla camerele de cazare nr. 301 – 319
La etajul IV se afla camerele de cazare nr. 401 – 414
La etajul V se afla camerele de cazare nr. 501 – 505 si terasa care asigura o vedere panoramica asupra Lacului Techirghiol si imprejurimilor.

In timpul sejurului, pacientii sunt obligati:

 • in situatii de urgenta sa respecte indicatoarele luminoase “EXIT” si planul de evacuare afisat pe interiorul usii fiecarei camere, pe holurile complexului
 • sa nu utilizeze un limbaj lincentios la adresa personalului sau la adresa celorlalti pacienti;
 • pacientii sunt obligati sa poarte o tinuta decenta in incinta unitatii sanitare;
 • In cazul care pacientii constata existenta unor deficiente in functionarea aparaturii sau a instalatiilor sanitare, electrice, etc, acestia sunt obligati sa anunte receptia la numarul de telefon 101;
 • sa nu deterioreze obiectele din dotarea unitatii, in caz contrar acestia datoreaza suma egala cu valoarea obiectului deteriorat si manopera;
 • sa nu preia la plecare vreun obiect din dotare in caz contrar acestia datoreaza suma egala cu valoarea obiectului;
 • sa nu deranjeze linistea celorlalti pacienti;
 • sa foloseasca doar spatiile comune ale unitatii si camerele rezervate de ei;
 • sa nu intre in alte camere sau in spatiile destinate doar personalului unitatii;
 • sa anunte la receptia hoteliera persoanele care vin in vizita;
 • sa nu lase copiii nesupravegheati;
 • sa nu lase copiii in apropierea animalelor de pe proprietatea unitatii fara supravegherea de catre acestia sau de catre o persoana responsabila cu ingrijirea acestora;
 • sa anunte la receptia hoteliera orice defectiune a aparatelor sau instalatiilor din dotare;
 • sa foloseasca prosoapele doar pentru uz corporal;
 • sa nu utilizeze sonorizarile de volum ridicat sau la ore care ar putea deranja pe ceilalti pacienti cazati in unitate;
 • sa respecte instructiunile de folosire a instalatiilor de incalzire/ climatizare si a echipamentelor electronice ;
 • sa respecte orele de odihna: 22:00 – 6.30;
 • sa respecte orele de servirea mesei, respectiv:

Luni – vineri
medic dejun 7.15 – 9.00
pranz 13.30 – 15.30
cina 18.30 – 20

Sambata – duminica
medic dejun 8 – 9.30
pranz 13.30 – 15.30
cina 18.30 – 20

Orice accident produs ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a obiectelor din dotare sau nerespectarii prezentului regulament nu este responsabilitatea noastra.

De asemenea, orice accident produs ca urmare a nesupravegherii copiiilor nu este responsabilitatea noastra.

Sunt interzise : prepararea alimentelor si consumul acestora in camere, consumul de alimente fiind permis numai in spatiile cu destinatia de alimentatie publica.

Este interzis accesul cu consumatori electrici mari, resouri, radiatoare, fierbatoare in unitate.

Se interzice accesul pacientilor în bucataria unitatii.

Se interzice cu desavarsire introducere in unitate de armament ,arme albe sau substante lacrimogene.

Conform legislatiei romane consumul sau comercializarea de substante halucinogene sau psihotrope este interzis si se pedepseste.

Gunoiul si resturile menajere se vor depozita în cosurile de gunoi amplasate in camere si in spatiile comune.

Este interzis aruncarea în WC obiectelor care ar putea conduce la avarierea statiei de colectare a rezidurilor.

Este interzis accesul in unitate cu animale.

ESTE INTERZIS FUMATUL SI CONSUMUL DE BAUTURI ALCOOLICE IN INCINTA UNITATII!

5. EXTERNAREA

La externare pacientul se va prezenta obligatoriu la cabinetul medical cu cardul de sanatate, pentru eliberarea scrisorii medicale de catre medicul unitatii noastre. In cazul in care situatia pacientului o impune, medicul din unitatea noastra va elibera certificat de concediu medical.

Pacientul este obligat sa se prezinte cu scrisoarea medicala, dupa externare la medicul de familie sau medicul specialist.

Pacientul este obligat sa pPredea cardul de acces in camera si telecomanda de la parcare la receptie dupa ce s-a realizat verificarea camerei de catre ingrijitoarele de curatenie al unitatii.

Pentru orice distrugere sau avariere a bunurilor sau nerespectarea normelor de curatenie si liniste se vor lua masuri în consecinta si se vor achita sumele aferente repararii daunelor produse.

Acest regulament vine în întampinarea asteptarilor pacientilor nostri.
În cazul nerespectarii lui, ne rezervam dreptul interzicerii accesului în incinta unitatii sanitare.
Va multumim pentru întelegere si va dorim sanatate si un sejur cât mai placut!

MANAGER,
SEPTIMIU SEBASTIAN BOURCEANU