INFORMAȚII PUBLICE

Regulament intern pacienți

În calitate de furnizori de servicii medicale, dorim sa aveti o sedere placuta în unitatea sanitara, asigurându-va ca ne vom stradui ca toate serviciile oferite sa fie la nivelul cerintelor dumneavoastra.

Regulamentul intern si normele de comportament prezentate in prezentul regulament intern au la baza prevederile Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si a Normelor Metodologice din 15.12.2016 si au rolul de a stabili conditii civilizate si conform normelor legale pentru pacienti.

Prezentul regulament are ca obiectiv stabilirea conditiilor de sedere a pacientilor în incinta complexului si se aplica tuturor pacientilor, care îl accepta prin însusi faptul cazarii lor în unitate si trebuie sa i se conformeze fara limite sau rezerve.

Pentru a intelege necesitatea stabilirii unor norme trebuie sa va aducem la cunostinta faptul ca societatea noastra, este o unitate sanitara, autorizata de catre Ministerul Sanatatii, acreditata ciclul I de catre ANMCS, si clasificata de catre Ministerul Turismului ca unitate de 4 stele.

Pentru a putea respecta conditiile impuse de catre Ministerul Sanatatii, si pentru a va face internarea cat mai placuta, in asa fel incat sa reveniti la noi cu placere de nenumarate ori, va rugam sa respectati cu strictete urmatoarele reguli de ordine interioara.

TIPURI DE AFECTIUNI TRATATE IN CADRUL COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE

 • afecțiuni reumatice degenerative (artroze);
 • reumatisme abarticulare (periartrită scapulo-humerala, coxo-femurală);
 • afecțiuni reumatice inflamatorii (spondiloartropatii sero-negative, poliartrită reumatoidă);
 • afecțiuni musculare (miopatii, distrofii musculare);
 • afecțiuni neurologice (sechele post accident vascular cerebral, mono-pareze/plegii, pară-pareze/plegii, tetra pareze/plegii).
 • afecțiuni ale coloanei vertebrale (hernie de disc, scolioze, cifoze, torticolis, maladia Schuermann, spondilodiscartroza);
 • recuperare postoperatorie (hernie de disc operată, artroplastii de șold, de genunchi, leziuni musculare, ligamentare, tendinoase);
 • recuperare posttraumatica (entorse, luxații, fracturi);
 • recuperare sportivă (rupturi musculare).

INDICATII TERAPEUTICE

In cadrul unitătii sanitare puteți beneficia de tratamente specifice balneare și fizical-kinetice:

 • Electroterapie (curent galvanic și baie galvanică, curenți de joasă frecvență, curenți de medie frecvență, curenți de înaltă frecvență, ultrasunet, magnetoterapie, laserterapie);
 • Drenaj limfatic;
 • Termoterapie (împachetări cu parafină, cu nămol sapropelic extras din Lacul Techirghiol;
 • Hidrotermoterapia (baie cu apă sărată, baie cu plante, baie cu nămol, hidromasaj, duș subacval)
 • Masaj terapeutic, de relaxare, regional sau general, simplu sau cu nămol sapropelic
 • Kinetoterapie (individuală și de grup)
 • Hidrokinetoterapie (în bazin cu apă sărată din lacul Techirghiol).

CONTRAINDICATII

Tratamentul balnear realizat în cadrul Complexului Balnear și de Recuperare C.A.A. actionează direct asupra organismului influențându-i reactivitatea și capacitatea adaptativă. Răspunsurile rezultate în urma tratamentului sunt strict individualizate, în funcție de tipul, stadiul și forma bolii, de afecțiunile asociate, de rezervele funcționale, de vârstă și mediul de provenientă al pacientului. Un tratament intempestiv poate aduce prejudicii atât pacientului cât și unitătii sanitare.

Pentru a se evita aceste situații neplăcute recomandăm cunoașterea contraindicațiilor pentru fiecare grup de patologie, respectiv:

 • Tumorile maligne;
 • Bolile acute;
 • Boli cronice în perioada de acutizare;
 • Bolile infectocontagioase;
 • Bolile venerice;
 • Boli grave ale sângelui;
 • Toxicomaniile, narcomaniile și alcoolismul cronic cu tulburări neuro-psihice;
 • Stările cașectice, indiferent de cauza bolii;
 • Stări hemoragice repetate;
 • Sarcină normală și sarcinile patologice în orice lună, mame în perioada de alăptare;
 • Psihopatiile și epilepsia;
 • Parazitoze.

În unitatea nostră asistența medicală spitalicească se acordă în regim de spitalizare continuă, cuprinde îngrijiri de tip acut și cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare:

1. Se internează bolnavi care prezinta Biletul de internare utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate către specialitatea clinică ”Recuperare, Medicină Fizică și balneologie”.

2. Se internează bolnavii cu afecțiuni diagnosticate de medicii specialiști din cadrul unității, care prezintă:

 1. afecțiuni reumatice degenerative (artroze);
 2. reumatisme abarticulare (periartrită scapulo-humerala, coxo-femurală);
 3. afecțiuni reumatice inflamatorii (spondiloartropatii sero-negative, poliartrită reumatoidă);
 4. afecțiuni musculare (miopatii, distrofii musculare);
 5. afecțiuni neurologice (sechele post accident vascular cerebral, mono-pareze/plegii, pară-pareze/plegii, tetra pareze/plegii).
 6. afecțiuni ale coloanei vertebrale (hernie de disc, scolioze, cifoze, torticolis, maladia Schuermann, spondilodiscartroza);

sau care necesită:

 1. recuperare postoperatorie (hernie de disc operată, artroplastii de șold, de genunchi, leziuni musculare, ligamentare, tendinoase);
 2. recuperare posttraumatica (entorse, luxații, fracturi);
 3. recuperare sportivă (rupturi musculare)

pentru care tratamentul nu poate fi monitorizat în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

ECHIPA

Complex Balnear si de Recuperare CAA este condus de Manager, care are in subordine Comitetul Director format din Director Medical, Director Ingrijiri, Director Economic si Director Administrativ.

Serviciile medicale sunt acordate de o echipa medicala formata din medic primar recuperare medicina fizica si balneologie, medic specialist recuperare medicina fizica si balneologie, asistenti medicali generalisti, asistenti medicali BFT, BFKT si recuperare, fiziokinetoterapeuti, baiesi si namolari.

CONDITII FINANCIARE

Conform Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale de balneologie, medicină, recuperare si balneologie, acordate în sanatorii balneare, durata de spitalizare este intre 14 – 21 zile/an/asigurat acordate intr-un singur episod care cuprinde minim 4 proceduri/zi pentru minim 5 zile /saptamana.

Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asigurați. Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile.

Tariful pe zi de spitalizare se negociază şi nu poate fi mai mare decât tariful maximal, respectiv 129 lei/zi diminuat cu contributia personala a asiguratului respectiv 45.15 lei/zi .

Contribuția personală a asiguraților pentru asistență balneară în sanatorii balneare reprezintă 35% din tariful/zi de spitalizare negociat, tarif care nu poate fi mai mare decât tariful maximal pe zi de spitalizare, respectiv 129 lei/zi.

Asigurații suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora.

DREPTURILE PACIENTULUI

Pacientul are dreptul:

 • la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care unitatea sanitara dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi material;
 • are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare;
 • are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala;
 • de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
 • de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
 • de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;
 • de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;
 • de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta;
 • de a fi informat intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba engleza, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare;
 • de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau. Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului;
 • la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare;
 • sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii;
 • sa participle in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica caz in care trebuie sa-si dea consimtamantul obligatoriu;
 • sa nu fie fotografiat sau filmat fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale;
 • are acces neîngrădit la datele medicale personale.

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale.

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.

Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

REGULILE SI OBICEIURILE PE CARE PACIENTUL TREBUIE SA LE RESPECTE IN CADRUL COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA

1. REGULI REFERITOARE LA PROGRAMAREA INTERNARII:

Pentru a beneficia de serviciile oferite de unitatea noastra, este necesara programarea sejurului dumneavoastra, prin contactarea telefonica a personalului de la receptia unitatii care va proceda la:

 • preluarea cererii de rezervare
 • verificarea disponibilitatilor de cazare
 • acceptarea/neacceptarea rezervarii
 • reprogramarea daca este cazul
 • inregistrarea informatiilor de rezervare (data sosirii, durata sejur, numar si tip camera, numar persoane, nume si prenume persoane, date de contact)
 • confirmarea rezervarii